Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT

Nguyen Tien Anh Upload ngày 25/05/2010 07:57

- Download [1,366 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Chuyên đề: Sự thay đổi chu kỳ của con lắc đơn_PP giải, VD, BT
Thay doi chu ky con lac.doc