Đề tổng hợp theo chương trinh cơ bản-theo cấu trúc đề thi ĐH CĐ 2010

MAI QUYỀN Upload ngày 08/06/2010 19:18

- Download [878 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề tổng hợp theo chương trinh cơ bản-theo cấu trúc đề thi ĐH CĐ 2010
On tap De1_2010_132 KDA.doc