Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức

Phan Dang Quyen Upload ngày 22/07/2010 07:42

- Download [7,255 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tính đường đi trong dao động điều hòa chỉ bằng một công thức
Quang duong trong DDDH.pdf