MỘT CÁCH NHÌN VỀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

dangthanhphu Upload ngày 12/09/2010 08:35

- Download [382 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

MỘT CÁCH NHÌN VỀ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Copy of TIEU LUAN.doc