[Flash] Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang và ném xiên

Trần Danh Xuân Upload ngày 02/10/2010 19:47

- Download [1,620 lần], Kiểu file: [.exe], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[Flash] Quỹ đạo của vật chuyển động ném ngang và ném xiên
nem ngang-Nem xien-sung.exe