Đề KT đợt 1 VL12 - HK1 2010-2011 trường Trần Phú, TPHCM

Huỳnh Vĩnh Phát Upload ngày 05/10/2010 06:39

- Download [577 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề kiểm tra vật lý 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề KT đợt 1 VL12 - HK1 2010-2011 trường Trần Phú, TPHCM
De kiem tra dot 1 THPT TRan Phu.doc