PhET - Mô phỏng hàm sóng và các mức năng lượng của electron trong giếng thế

PhET Upload ngày 12/10/2010 14:40

- Download [279 lần], Kiểu file: [.jar], Chuyên mục [Phần mềm mô phỏng hiện tượng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

PhET - Mô phỏng hàm sóng và các mức năng lượng của electron trong giếng thế
band-structure_vi.jar